BAJKSTOP është formuar në vitin 2002,nga në grup adhuruesish të çiklizmit,para së gjithash çiklizmit malor, me qëllim që çiklistëve të interesuar të ju përcjellë përvojën e fituar në mënyrë të shërbimeve dhe këshillave kualitative, shërbim pak më ndryshe nga ai që ishte deri më tani tek ne, shërbim i cili përfshin përkhrahje teknike, përkrahje sportive dhe rekreative dhe këshilla miqësore...