Контакт
 
Вашите прашања, коментари и сугестии можете ди ги испратите директно преку нашата веб страница или со праќање на порака на: info@bikestop.com.mk

контакт телефон: +389 2 3231 772
 
работно време: 
понеделник - петок / 10:00 - 19:00
сабота / 09:00 - 14:30
*
*
*

* Полиња потребни за успешно да се прати пораката.